AVÍS LEGAL
Propietat industrial i intel·lectual
Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la plana web Comsom i dels seus continguts (textos, imatges, dissenys i creativitats) pertanyen a l'ANTONI MIQUEL MUÑOZ CUATRECASAS.
Sota cap concepte l'accés a la plana web implica qualsevol mena de renúncia, transmissió o cessió total o parcial d'aquests, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública dels esmentats continguts sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada amb aquesta finalitat pel titular del dret. La seva divulgació, reproducció, ús i modificació o qualsevol altra forma d'explotació no autoritzada prèviament i per escrit, sigui de manera directa o indirecta per xarxes telemàtiques o amb suports anàlegs, implicarà la interposició de les accions legals pertinents.

Limitació de responsabilitat
ANTONI MIQUEL MUÑOZ CUATRECASAS no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a la plana web, ni en el seu contingut ni que aquest estigui actualitzat. Així mateix declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres webs no gestionades per ANTONI MIQUEL MUÑOZ CUATRECASAS a la qual aquesta pugui remetre per mitjà de links. La funció dels links introduïts a la pàgina web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la pàgina d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les webs de destí. ANTONI MIQUEL MUÑOZ CUATRECASAS no serà responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços.
Reserva
ANTONI MIQUEL MUÑOZ CUATRECASAS es reserva la facultat en tot moment i sense que calgui previ avís d'efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva web o a la configuració i presentació d'aquesta. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que calgui previ avís, l'accessibilitat a la pàgina Web per raó d'eventual necessitat d'efectuar-hi operacions de manteniment, reparació o millores.

Dades fiscals
ANTONI MIQUEL MUÑOZ CUATRECASAS
C/ Doctor Ametller, 26, 1er A
17003 GIRONA
Tel. 636 84 16 82
NIF 40330672B