Escales, full de ruta

Si voleu treballar les escales, aquí teniu un full de ruta interessant:

http://www.cuadernodeejerciciosdearmoniamoderna.com/escalas-para-saxo/#lightbox/1/

i aquí hi ha l’audio 16 Bars Of Each Major Scale

Patró per instruments en Bb:

D|G|C|F|Bb|Eb|Ab|Db|Gb|B|E|A

 

Patró per instruments en C:

C|F|Bb|Eb|Ab|Db|Gb|B|E|A|D|G